Integritetspolicy

Med anledning av EU-förordningen General Data Protection Regulation, GDPR, vill vi informera om följande angående insamling av personuppgifter:

Allmänt

Utöver vad som nedan nämns samlar denna webbplats inte in några personuppgifter från besökare.

Skydd av webbplats

Webbplatsen har virusskydd och brandvägg. I samband med misstänkt försök till intrång på webbplatsen (”hacker-attacker”) kan personlig information komma att sparas. Eventuell information som inte visar sig kopplad till intrångsförsök raderas (se nästa avsnitt).

Överförs mina personuppgifter utanför EU/EES?

Personuppgifter som lagras vid misstänkt intrångsförsök på sajten, lagras på servrar i tredje land, i USA. Tillämpligt skydd tillämpas, vilket innebär att lämpliga skyddsåtgärder enligt GDPR för sådan lagring föreligger. Om ett misstänkt intrångsförsök direkt kan avfärdas som felaktigt misstänkt sker radering automatiskt senast ett par dagar efter lagring, vid osäkerhet senast 90 dagar efter lagring.

Om du har frågor

Om du har frågor kontakta personuppgiftsansvarig GLBE AB, glbe@telia.com, eller personuppgiftsbiträde JoUSIT AB, jousit@telia.com.

Säkrar ditt hus kvalitet