Integritetspolicy

Med anledning av den nya EU-förordningen General Data Protection Regulation, GDPR, vill vi informera om följande angående insamling av personuppgifter:

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Allmänt

Utöver vad som nedan nämns samlar denna webbplats inte in några personuppgifter från besökare.

Skydd av webbplats

Webbplatsen har virusskydd och brandvägg. I samband med försök till intrång på webbplatsen (”hacker-attacker”) kan personlig information eventuellt sparas. All information som inte visar sig kopplad till intrångsförsöket raderas.

Säkrar ditt hus kvalitet